[Bốn Khí Chất dành cho Giáo viên] Phần 17: Các khí chất sẽ phản ứng ra sao trong 1 số tình huống (thể hiện bằng hình ảnh)

Vài ví dụ bằng hình ảnh

“Một bức ảnh hơn ngàn lời nói.”

Việc các khí chất sẽ phản ứng thế nào trong các tình huống nhất định sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta thể hiện nó bằng hình ảnh. Hai ví dụ sau minh họa cho việc làm thế nào để trình bày điều đó thông qua hình ảnh: “Một hòn đá chắn ngang đường” và “Cái nón trên chiếc ghế tại công viên”. Trong phần dưới đây, chúng ta sẽ thấy phản ứng của các khí chất được miêu tả một cách hài hước.

Một hòn đá chắn ngang đường

Người tính lửa sẽ ngay lập tức dời cái chướng ngại vật kia ra khỏi đường đi một cách mạnh bạo.

Người tính lửa sẽ ngay lập tức dời cái chướng ngại vật kia ra khỏi đường đi một cách mạnh bạo.

 

Người tính nước sẽ ngồi lên hòn đá một cách hoàn toàn thoải mái và tự nhiên.

Người tính nước sẽ ngồi lên hòn đá một cách hoàn toàn thoải mái và tự nhiên.

 

Người tính đất sẽ tỏ ra lo âu và tránh qua một bên khỏi cái chướng ngại vật kia. Hoặc là anh ta sẽ ngồi lên nó và tự hỏi mình: “Tại sao việc này lại xảy ra với mình?.

Người tính đất sẽ tỏ ra lo âu và tránh qua một bên khỏi cái chướng ngại vật kia. Hoặc là anh ta sẽ ngồi lên nó và tự hỏi mình: “Tại sao việc này lại xảy ra với mình?.

 

Người tính khí sẽ vui vẻ nhảy qua cái chướng ngại vật kia.

Người tính khí sẽ vui vẻ nhảy qua cái chướng ngại vật kia.

 

Khi bị người khác ngồi bẹp lên cái nón trong công viên

Người tính lửa sẽ nổi giận và mắng chửi cái kẻ lơ đễnh kia.

Người tính lửa sẽ nổi giận và mắng chửi cái kẻ lơ đễnh kia.

 

 Người tính nước sẽ vẫn giữ bình tĩnh và rồi đội cái mũ bẹp dí kia lên đầu.


Người tính nước sẽ vẫn giữ bình tĩnh và rồi đội cái mũ bẹp dí kia lên đầu.

 

 

 

Người tính đất sẽ bị sốc và bắt đầu tỏ ra tuyệt vọng

Người tính đất sẽ bị sốc và bắt đầu tỏ ra tuyệt vọng

 

Người tính khí sẽ coi đó là một chuyện hài hước và nở nụ cười sảng khoái về nó.

Người tính khí sẽ coi đó là một chuyện hài hước và nở nụ cười sảng khoái về nó.