[Bốn Khí Chất dành cho Giáo viên] Phần 8: Các khí chất sẽ vẽ cơn bão trên đảo như thế nào?

Khi bé vẽ cảnh một hòn đảo Khí chất của các bé cũng được thể hiện theo cách các bé vẽ tranh. Các bạn có thể hiểu rõ về ý này trong bốn bức vẽ bằng bút sáp bên dưới. Các bức tranh đã được vẽ trong một giờ địa lý dành cho lớp 5 … Đọc tiếp [Bốn Khí Chất dành cho Giáo viên] Phần 8: Các khí chất sẽ vẽ cơn bão trên đảo như thế nào?