[Bốn Khí Chất dành cho Giáo viên] Phần 9: Một người sẽ có một hay nhiều khí chất?

Một người sẽ có một hay nhiều khí chất? Câu trả lời là nhiều. Chúng ta đều có 1 ít các khí chất trộn lẫn với nhau. Các khí chất trộn lẫn với nhau như thế nào? Từ hình vẽ bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng các cặp khí chất nằm đối diện … Đọc tiếp [Bốn Khí Chất dành cho Giáo viên] Phần 9: Một người sẽ có một hay nhiều khí chất?