LÁ – NGÀY HỘI TUYỂN SINH!

Lá đang tìm những bạn nhỏ và gia đình có duyên đồng hành cùng Lá trên hành trình giáo dục trẻ, theo nền tảng của Anthroposophy thông qua học hỏi và thực hành giáo dục Waldorf.

Lá đang tuyển sinh lớp 1 cho năm học 2023 – 2024, thương mời ba mẹ có nguyện vọng đồng hành cùng Lá đăng ký tham dự ngày hội tuyển sinh dự theo link dưới đây:

https://forms.gle/mfAQcv4tYDLgQBSL6

Ngày hội tuyển sinh là buổi chia sẻ về giáo dục Waldorf, về khung chương trình chung của Tiểu Học và Lá.

Link Google Maps: https://goo.gl/maps/QvZ31v65gSGamwzV8

LÁ XIN PHÉP CHỈ MỜI NHỮNG PHỤ HUYNH ĐÃ ĐĂNG KÝ QUA LINK VÀ ĐƯỢC VĂN PHÒNG XÁC NHẬN THÔNG QUA EMAIL HOẶC ĐIỆN THOẠI.