Bài viết

học chữ

Học chữ

Con không học bằng cách nhìn lên bảng và đọc theo cô, đây là chữ A, chữ B, chữ C... Những ký hiệu lạ lùng đó, nó có liên quan gì đến con đâu chứ, tại sao con phải học?!Con chỉ quan…