Bài viết

Tranh do cô giáo vẽ: Các con chơi ngoài sân với bạn Lu

Sự kỳ diệu của Toán học

Toán là tự nhiên. Toán trong thiên nhiên, con người và vũ trụ, Toán trong kiến trúc, Toán trong nghệ thuật, Toán là nghệ thuật... Thầy dẫn trò từng bước để cảm nhận Toán trong mình, quanh mình;…
Học số

Học số

Các con thấy xung quanh mình, thứ gì chỉ có MỘT, chỉ có duy nhất mà thôi?Thưa cô, một mẹ, một ba! Thưa cô, một ông ngoại, một bà ngoại! Một ông nội, một bà nội cô ơi! Thưa…