Bài viết

Chủ Nhật yêu thương

Chủ Nhật ngày 22-09-2019

Thêm một ngày lao động yêu thương ở một ngôi trường mà giáo viên, phụ huynh và trẻ con gắn kết với nhau như trong một gia đình.Cô bảo cần một khoảng sân có mái che cho dự án nặn đất…