Bài viết

Tiếng hát những con số

Tiếng hát những con số

Những con số còn mang tiếng hát đẹp đẽ của vũ trụ. 1 là ông mặt trời Chiếu sáng từ trên cao Mặt trời và mặt trăng Là số 2 em đó 3 - đất trời và trăng Cùng ríu rít bên nhau Cùng…