• Lớp Hoa Ngọc Lan (Lớp 1) - Thầy Phú (Năm học 2022 - 2023)

  Hiện tại Lá xin phép chưa nhận đăng ký thêm.

 • Lớp Lộc Vừng (Lớp 2) - Cô Tú (Năm học 2022 - 2023)

  Hiện tại Lá xin phép chưa nhận đăng ký thêm.

 • Lớp Cây Đa (Lớp 3) – Cô Phụng (năm 2022 – 2023)

  Hiện tại Lá xin phép chưa nhận đăng ký thêm.

 • Lớp Lá Bồ Đề (Lớp 4) – Cô Mai (năm 2022 – 2023)

  Hiện tại Lá xin phép chưa nhận đăng ký thêm.

 • Lớp Hoa Sen (Lớp 5) - Cô Lương (năm 2022 – 2023)

  Hiện tại Lá xin phép chưa nhận thêm đăng ký.

Xe đưa đón

 • Phí tháng: được chia đều dựa trên tổng số học sinh đi xe đưa rước.

 • Tuyến xe năm 2019 – 2020 (tuyến xe sẽ thay đổi theo nhu cầu thực tế của học sinh mỗi năm).

  • Tuyến số 1: Tân Phú – Quận 3 – Quận Phú Nhuận – Quận Bình Thạnh
  • Tuyến số 2: Quận 5 – Quận 1 – Quận 7 – Quận 2 – Quận Bình Thạnh.

Biểu phí

 • Học phí: 6.700.000/tháng

 • Phí ăn xế: 300.000/tháng

 • Phí cơ sở vật chất: 3.000.000/năm