Trường Lá tìm những bạn nhỏ và gia đình có duyên đồng hành cùng Lá các lớp từ Lớp Lộc Vừng (Lớp 1), Lớp Cây Đa (Lớp 2), Lớp Lá Bồ Đề (Lớp 3) và Lớp Hoa Sen (Lớp 4) theo phương pháp giáo dục Steiner, thương mời ba mẹ gửi cho Lá thông tin để Lá có thể chủ động liên lạc và mời cùng nhau gặp mặt trò chuyện nhé.

 • Lớp Lộc Vừng (Lớp 1) - Cô Tú (Năm 2021 - 2022)

  Hiện tại Lá xin phép chưa nhận đăng ký thêm.

 • Lớp Cây Đa (Lớp 2) – Cô Phụng (năm 2021 – 2022)

  Hiện tại lớp đã đủ học sinh, Lá xin phép không nhận đăng ký thêm.

 • Lớp Lá Bồ Đề (Lớp 3) – Cô Mai (năm 2021 – 2022)

  Hiện tại Lá xin phép chưa nhận đăng ký thêm.

 • Lớp Hoa Sen (Lớp 4) - Cô Lương (năm 2021 – 2022)

  Hiện nay Lớp 4 đã đủ học sinh, Lá xin phép không nhận thêm đăng ký.

 • Đăng ký danh sách chờ lớp 1 năm 2022 - 2023

  Hiện nay có nhiều gia đình đã yêu Lá, mong muốn con vào học lớp một năm 2022 – 2023. Lá cũng mong muốn có sự kết nối sớm và chia sẻ nhiều thông tin, nên Lá có danh sách chờ cho năm này. Lá xin phép liên hệ theo thứ tự thời gian đăng ký của phụ huynh hiện trên form cho đến khi đủ số lượng.

Xe đưa đón

 • Phí tháng: được chia đều dựa trên tổng số học sinh đi xe đưa rước.

 • Tuyến xe năm 2019 – 2020 (tuyến xe sẽ thay đổi theo nhu cầu thực tế của học sinh mỗi năm).

  • Tuyến số 1: Tân Phú – Quận 3 – Quận Phú Nhuận – Quận Bình Thạnh
  • Tuyến số 2: Quận 5 – Quận 1 – Quận 7 – Quận 2 – Quận Bình Thạnh.

Biểu phí

 • Học phí: 6.700.000/tháng

 • Phí ăn xế: 300.000/tháng

 • Phí cơ sở vật chất: 3.000.000/năm

Đăng ký