• Lớp Hoa Ngọc Lan (Lớp 2) - Thầy Phú (Năm học 2023 - 2024)

  Xin mời ba mẹ đăng ký theo form bên dưới.

 • Lớp Lộc Vừng (Lớp 3) - Cô Thảo (Năm học 2023 - 2024)

  Xin mời ba mẹ đăng ký theo form bên dưới.

 • Lớp Cây Đa (Lớp 4) – Thầy Thành (năm 2023 – 2024)

  Xin mời ba mẹ đăng ký theo form bên dưới.

 • Lớp Lá Bồ Đề (Lớp 5) – Cô Mai (năm 2023 – 2024)

  Xin mời ba mẹ đăng ký theo form bên dưới.

 • Lớp Hoa Sen (Lớp 6) - Cô Ngọc (năm 2023 – 2024)

  Xin mời ba mẹ đăng ký theo form bên dưới.

Xe đưa đón

 • Phí tháng: được chia đều dựa trên tổng số học sinh đi xe đưa rước.

Biểu phí

 • Học phí: 7.600.000/tháng

 • Phí ăn xế: 300.000/tháng

 • Phí cơ sở vật chất: 10.000.000/năm