Món quà mang tên “KHÔNG”

Món quà mang tên KHÔNG

“…Từ “KHÔNG” gợi đến giới hạn, điều khiển, từ chối và dứt khoát. Khó có thể hiểu được làm sao một biểu đạt tiêu cực đơn giản và mạnh mẽ lại có thể là một món quà biểu thị của sự quan tâm, ủng hộ, một đề nghị hỗ trợ. Nhưng với cha mẹ, việc nói “KHÔNG” một cách thích hợp và khôn ngoan là một món quà mà trẻ cần và xứng đáng được nhận. Điều đó hỗ trợ trẻ trưởng thành cân bằng và có trách nhiệm…”

Món quà mang tên KHÔNG

Tác giả: HELENE MCGLAUFLIN
Dịch: Giáo viên Trường Lá