Sổ tay Phụ huynh trường Lá

Trang vẽ trường Lá

“Cuốn sổ tay này cung cấp những thông tin hữu ích giúp Quý Phụ huynh chuẩn bị cho trẻ và những gắn kết với hội đồng nhà trường cũng như trải nghiệm cùng trẻ các hoạt động tại Trường Lá Steiner…

Sổ tay Phụ huynh sẽ có cập nhật để làm rõ và giúp sự hòa hợp giữa gia đình và nhà trường ngày một tốt hơn, vì vậy kính mong phụ huynh có thể góp ý thêm. Trong phiên bản đầu tiên này, có thể vẫn còn những sai sót, mong Quý phụ huynh rộng lượng thông cảm và hợp tác để cùng xây dựng một môi trường sống và học tập tốt nhất cho những thiên thần của chúng ta.”

Sổ tay Phụ huynh