Phụ huynh cùng nhau làm sân chơi cho con

Phụ huynh cùng nhau làm sân chơi cho con. Thật quá sức đáng yêu!

Dự là sẽ có sân chơi ra trò đây, tha hồ cho các con chạy nhảy, vẫy vùng…

San-truong-La-luc-moi-xay-truong

Sân trường Lá lúc mới xây

Phụ huynh trường Lá phụ dọn cỏ cho trường

Phụ huynh trường Lá phụ dọn cỏ cho trường

Hai mẹ con chị Phương lao động hăng say!

Hai mẹ con chị Phương lao động hăng say!

Phụ huynh trường Lá Steiner dọn cỏ

Phụ huynh trường Lá Steiner dọn cỏ

Chở gốc gỗ về trường để làm đồ chơi cho con

Chở gốc gỗ về trường để làm đồ chơi cho con

Phụ huynh xin từng gốc chuối đem về trồng ở trường

Phụ huynh xin từng gốc chuối đem về trồng ở trường

Bạn Lu bên các bạn học sinh

Bạn Lu bên các bạn học sinh